Samarbeten

Active School

Stiftelsen Motus Vitae

Vi samarbetar med stiftelsen inom en rad olika projekt som; aktiva klassrum med analys och utbildning, kommunala hälsoprojekt, föreläsningar och utbildningar.


www.aktivaklassrum.se

Vi samarbetar portalen www.aktivaklassrum.se Här kan skolor koppla ihop möblering i klassrummet, för ett hälsosammare klassrum, med utbildningar och analyser.


Martin Lossman

Vi samarbetar portalen Martin Lossman när det gäller föreläsningar och utbidningar kopplade till pedagogiken inom ett aktivt klassrum. Martin är utbildad inom fysiska lärmiljöer, författare och fd. pedagog.


Teamkoncept Education

Vi samarbetar med e-learningplattformen www.teamkoncepteducation.se Plattformen är den enda inom just e-learning och skola. Kurserna är uppbyggda för pedagoger och elever för att få en ökad förståelse för hur hälsa påverkar skolprestationen


Kontakta oss