En modern skola är anpassad för rörelse

Vi hjälper er att skapa en miljö med optimala förutsättningar för skolor som vill öka elevernas resultat och hälsa.  Dessutom med integrerad utbildning för pedagoger och personal 

Created with Sketch.
KREATIV SKOLMILJÖ

Vilken miljö gynnar rörelse under hela skoldagen, hur skapar vi en sådan skola? I skolan, klassrummet, under rasten m.m. Vi har erfarenheten och vet vad skolor bör prioritera men även undvika.

AKTIVA KLASSRUM

Hur skapar vi optimala förutsättningar för pedagoger och elever att arbeta med aktiva klassrum och rörelsepedagogik. Vi skapar den miljön och utbildningen. 

PEDAGOGIKEN

Hur får vi pedagoger att arbeta på bästa sätt med den miljön vi skapar? Vi hjälper lärarna, personalen att var välutbildade innan verksamheten startar. 

Vi är unika!

Vi har arbetat med frågor inom hälsofrämjande skolutveckling sedan 2009.
Vår expertis ligger i hur en ny skola bör konstrueras för att tillmötesgå de kraven som idag ställs på rörelse under hela skoldagen. Något som vi idag vet har enorm påverkan på elevernas hälsa och inlärning. 
En modern skola har detta i åtanke! 

VAD GÖR VI IDAG?

Vi skapar skolmiljöer som är optimalt anpassad för rörelse.
För elever, medarbetare och i samarbete med kommuner, byggherrar, projektansvariga m.fl  

RAMAR & STRUKTUR

Förvaltning, kommuner, skolledning sätter ramarna och vi skapar gemensamt den optimala utvecklingsplanen baserat på ert underlag och era förutsättningar. Allt efter era behov.

UTBILDNING

Vi utbildar även pedagogerna! Att komma väl förberedd till en skola anpassad för rörelsepedagogik är oerhört viktigt. Vi presenterar senaste forskningen, ledarskapet, fallgropar, aktiva klassrum, pedagogiska rastverksamhet etc. 

HELHETSLÖSNING

Vi ansvarar för att ni har en projektplan på hur er skolmiljö kan vara optimalt anpassad för rörelse. Utemiljön, innemiljön och möblering. Samt att pedagogerna förstår fördelarna med att integrera rörelse under skoldagen.